Nová generace keramické přísady do oleje. Snižuje tření, opotřebení a spotřebu paliva

Inovativní společnost JLM představuje novou keramickou přísadu do motorového oleje s chemickým prvkem bor. Na rozdíl od jiných keramických nebo teflonových přísad neobsahuje keramická olejová přísada JLM Bortec žádné pevné částice. Díky tomu se tření mezi pohyblivými plochami v motoru ještě více snižuje, a tak dochází k menšímu nežádoucímu opotřebení. Díky výraznému snížení odporu v motoru klesá spotřeba paliva a zároveň se snižují emise.
 
Motorový olej jako kompromis
Součástí moderních naftových a benzínových motorů jsou drahé komponenty, které se musí dostatečně promazávat olejem, aby se zabránilo jejich poškození. Čím je mazání lepší, tím déle bude motor bezporuchově fungovat a zároveň se dosáhne dobrá efektivita paliva.
 
Producenti olejů vyrábějí oleje, které se používají v široké škále motorů jako prvonáplně nebo potom během servisních intervalů. I když je motorový olej speciálně určen pro konkrétní aplikaci, aby se dal použít v různých motorech, vzhledem k mnohým faktorům je v konečném důsledku kompromisem. Tady vzniká prostor pro použití nových aditiv, které se díky výzkumu neustále vylepšují. Díky dodatečnému přidávání aditiv do oleje je možné udržet motorový olej v dobré kondici a s dobrými vlastnostmi.
 
keramicka-prisada-novej-generacie-JLM-bortec-pre-nove-auta
 
Snížení tření
V minulosti se na snížení třecího odporu v motoru vyráběli teflonová a keramická aditiva (s obsahem nitrid boru). Čistý bor použitý v aditivu JLM Bortec je poslední novinkou z oblasti vývoje olejových aditiv. Použití čistého boru garantuje, že přísada neobsahuje žádné pevné částice. Díky tomu je třecí odpor ještě nižší, snižuje se opotřebení a v důsledku toho se snižuje spotřeba paliva a emise.
 
Prvek teflon, který se v době svého rozmachu používal v aditivech, byl pokrokovou chemickou přísadou používanou v olejových aditivech. Teflon ale obsahuje pevné částice velikosti kolem 0,5 μm (mikrometrů). Další generací byly keramické přísady, které ale vždy obsahovali pevné částice o velikosti 0,25 μm. Každá pevná částice ovlivňuje tření a třecí odpor, a proto by bylo ideálním řešením aditivum bez pevných částic. A to je právě teď k dispozici.
 
Díky tomu, že je v aditivu JLM Bortec použitý čistý bor, koeficient tření klesne pod hodnotu 0,2. Smícháním aditiva Bortec s motorovým olejem při vysoké teplotě a za vysokého tlaku se rovněž výrazně zvyšuje tepelná stabilita oleje. Prvek bor tak přispívá nejen ke snížení třecího odporu, ale i ke stabilitě oleje, který je potom méně citlivý na stárnutí.
 
Pro všechny benzínové a naftové motory
I když mají „staré“ keramické přísady na bázi nitrid boru a nové keramické přísady bez částic z čistého boru velmi podobné vlastnosti, přece jen je mezi nimi důležitý rozdíl. JLM Bortec je vhodný pro všechny benzínové a naftové motory včetně těch nejnovějších, které právě opustily výrobní linku. Bortec aditivum má velkou výhodu právě u úplně nových aut, která nevykazují žádné opotřebení motorových částí. Nové motory mají minimální vzdálenosti mezi jednotlivými součástkami, což vede k větším tlakům v motoru, ale rovněž k vyššímu třecímu odporu a následně vyšší teplotě. V těchto případech JLM Bortec snižuje tření, opotřebení a spotřebu paliva. 
 
Použití aditiva JLM Bortec v nových autech snižuje vnitřní tření a hned od začátku pomáhá prodlužovat životnost motoru. Motory, které mají nájezd v řádu desítek či stovek tisíc kilometrů, budou mít rovněž užitek z nejnovější generace keramické přísady JLM Bortec. Tato přísada zpomalí již existující opotřebení a prodlouží životnost motoru. Keramická přísada do oleje JLM Bortec je tak plnou náhradou za běžná MOS2 nebo teflonové aditiva.
 
jlm-bortec-najnovsia-generacia-kermickej-prisady-do-oleja-250ml