Bezpečné použití benzínu E10 ve veteránech a zahradní technice

JLM-E10-Fuel-Treatment-ochrana-paliva-E10
Většina pozornosti v souvislosti s benzínem E10 je věnována motorovým vozidlům, ale společnost JLM vysvětluje, že palivo smíchané s etanolem může ovlivnit i jiné motory.
 
Důvěryhodná společnost musí brát vážně svou environmentální zodpovědnost. Výrobce aditiv JLM se této problematice důsledně věnuje. Z environmentálního hlediska ale není příliš logické, aby palivo, které je údajně šetrné k životnímu prostředí, snižovalo životnost motoru a ještě menší smysl dává, aby ohrožovalo bezpečnost. Palivo E10 může být zodpovědné za oba dva problémy.
  
Proč palivo E10?
Za účelem nahrazení podílu benzínu získaného z fosilního paliva se do benzínu přidává etanol až do 10 % objemu, což je v současnosti v EU maximální hodnota.
 
Jelikož se etanol obvykle vyrábí z biologicky čistých zdrojů, je prosazovaný jako palivo šetrné k životnímu prostředí. To může vést k domněnce, že je neškodný. Palivo E10 je ve skutečnosti pro určité materiály agresivní, nemá potřebné mazací vlastnosti a je relativně nestabilní. Navíc se dobře nemísí s benzínem a je hygroskopické. Když etanolový obsah paliva E10 absorbuje kritické množství vlhkosti, oddělí se. Tato „fázová separace“ vede k tomu, že se benzín s nízkým oktanovým číslem nachází nad bezcennou, nehořlavou zakalenou hmotou, která může způsobit výpadek motoru, pokud by byla nasátá do palivového systému. 
 
Proč se malé motory liší od aut?
Většina motorových vozidel se používá během celého roku a jejich palivové nádrže se poměrně často doplňují čerstvým palivem E10. 
benzin-e10-veterany-karburatory-2t-4t-motory
Čluny, veterány a málo objemové motory jako např. sekačky, řetězové pily a centrály se pravděpodobně používají jen sezónně. Zejména zima představuje pro palivo E10 ty nejhorší podmínky. Kolísání teploty okolí spojené s vlhkou atmosférou urychluje absorpci vody a proces fázové separace, což způsobuje obtížné startování nebo dokonce poškození, když se vrátí lepší počasí.
 
Koroze představuje další problém bez ohledu na to, jestli u paliva E10 došlo, nebo nedošlo k fázové separaci. Etanol rozkládá nejen určité pryskyřice, gumy a plasty, ale i kovy. I když hodně malých motorů obvykle nemá části vstřikování paliva s malou tolerancí, etanol napadá některé starší materiály jako např. hliníkové odlitky karburátoru, plastové plaváky, mosazné klapky a gumové membrány.
 
Palivo E10 je také účinný čistič, ale nikoli v dobrém smyslu. I když uvolňuje zatvrdnutou špínu v palivové soustavě, ta se potom usazuje na zranitelných místech jako např. v tryskách karburátoru, co má za následek ucpání, které může způsobit buď špatný chod nebo zastavení. I když může pomoct, když se do palivového potrubí namontují dodatečné filtry, pravděpodobně by nezajistilo úplnou ochranu.
 
Vysoce namáhané, menší, vzduchem chlazené dvojtaktní motory jsou také citlivé na přehřátí. Relativně vysoký poměr molekul kyslíku v etanolu ovlivňuje směs paliva a vzduchu, což způsobuje teplejší spalování, které vytváří nadměrné teplo. Jelikož tyto typy motorů nemají elektronické řízení a vstřikování paliva, nedochází k automatické kompenzaci. Předčasné zapalování představuje další problém, který pro obsluhu není vždy jednoduché slyšet, když obsluhuje relativně hlučný dvojtaktní motor. A jelikož chybí senzor „klepání“, sytém řízení motoru nemůže napravit problém a odvrátit vážné poškození.
 
I když koroze a přehřátí mohou přivodit mechanickou poruchu, skrývá se o hodně větší problém. Kromě toho, že je únik benzínu škodlivý pro životní prostředí, představuje očividné riziko. Etanol i při nízké koncentraci v E10 rozpouští určité druhy pryskyřice a napadá zejména polymery, např. ty, které se používali ve starším palivovém potrubí a způsobuje, že je křehčí, což zvyšuje riziko úniku.
 
Společnost JLM – neoddělitelná součást ochrany před palivem E10
Generální ředitel společnosti JLM, Gilbert Groot souhlasí s tím, abychom všichni přispěli svým dílem ke snížení emisí oxidu uhličitého, ale odhaluje, proč obavy v souvislosti s technickým dopadem paliva E10 vedli společnost k tomu, aby na trh uvedla svou nejnovější přísadu do paliva.
 
benzin-e10-zahradna-technika-problemy
JLM E10 Fuel Treatment obsahuje ochranné prostředky, které stabilizují palivo a zabraňují vzniku korozivních kyselin. Interní testy prokázali, že aditivovaný benzín měl po 8 týdnech lepší vlastnosti než benzín bez aditiva po 8 dnech.
 
Nový JLM E10 Fuel Treatment také zpomaluje proces fázové separace. Jelikož etanol neobsahuje žádné mazivo, JLM E10 Fuel Treatment obsahuje dodatečnou ochranu pro ventily a sedla a pomáhá jim snést vyšší teploty. Je to zejména relevantní, pokud jste dostatečně přesně neupravili nastavení směsi paliva a vzduchu za účelem kompenzace, když jste přešli na palivo E10.
 
I když má JLM E10 Fuel Treatment své výhody, pan Groot přiznává, že tato přísada nemůže obnovit zanedbané systémy a majitelé budou muset u starších motorů vykonat dodatečnou práci. Kde již došlo k fázové separaci, palivovou nádrž bude například potřebné přinejmenším vypustit. Kromě toho bude potřebné obnovit nitrilové gumy v palivovém systému novějšími materiály, které jsou odolné proti etanolu jako např. Viton nebo vhodnou alternativou. Sklolaminátové palivové nádrže se také musí nahradit, protože dokonce ani JLM E10 Fuel Treatment nezabrání tomu, aby etanol nerozložil pryskyřici.
 
I když nevyřeší každý problém, který etanol představuje, JLM E10 Fuel Treatment hraje životně důležitou úlohu při používání paliva E10 a pomáhá udržet a zachovat palivovou soustavu a motor v dobrém stavu.